GEOENERGI

Frysa på vintern och svettas på sommaren

ALDRIG MER!

Med bergvärmeanläggningen och geoteknik tar Sockerhusen 1&2 samt Brf Geijer till vara på jordens värme och kyla. Detta är ett oerhört kostnadseffektivt och i stort sett klimatneutralt alternativ för uppvärmning.

Under vintern utvinns värme ur berggrunden där en cirkulerande vätska i ett slutet system värms av grundvattnet (på ca 300 meters djup). När sommaren börjar har den lagrade kylan samlats som ”frikyla” och berget kan användas för att reglera temperaturen i huset.

Lagrad bergvärme och kyla för ett perfekt inomhusklimat

Generellt finns det två olika sätt att utnyttja geoenergi för värme och kyla. Ett borrhållslager innebär att flertalet energibrunnar borras i ett avgränsat område som bildar energivolym. Ett akvifersystem är lämpligt i vattenrika områden och används ofta för större byggnader såsom sjukhus, flygplatser eller andra stora anläggningar.

Geoenergi/bergvärmeprincipen är enkel. Under vintern utvinns värme ur berget eller grundvattnet och berggrunden kyls ned några grader. När sommaren börjar har den lagrade kylan samlats som ”frikyla” och berget eller grundvattnet värms upp gradvis och blir värmekällan nästa vinter.

Har du några frågor om våra tjänster?
Ring oss på tel: +46-709-320-402
eller fyll i formuläret nedan.