GEOENERGI

ALDRIG MER kommer du att frysa på vintern och svettas på sommaren!

Fördelarna med geoenergi inkluderar dess låga koldioxidutsläpp, stabila tillgänglighet och minimala påverkan på miljön. Det är en viktig resurs inom hållbar energiproduktion och kan bidra till att minska beroendet av fossila bränslen. Emellertid är implementeringen av geoenergi beroende av geologiska förutsättningar och tekniska möjligheter i olika regioner.

Tänk om … Generellt finns det två olika sätt att använda geoenergi för värme och kyla. Ett borrhålslager innebär att majoriteten av energibrunnar borras i ett avgränsat område som utgör energivolymen. Ett akvifersystem är lämpligt i vattenrika områden och används ofta för större byggnader som sjukhus, flygplatser eller andra stora anläggningar

Geoenergi/geotermisk princip är enkel. Under vintern utvinns värme från berget eller grundvattnet och berggrunden kyls ner några grader. När sommaren börjar kan förvaras kallt i berget, samlat vid ”frysa” temperaturer, användas för att reglera temperaturen i ditt hus.